آزمون آنلاین فصل 7 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۷ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۷ ریاضی پایه نهم : عبارت های گویا


آزمون آنلاین فصل 7 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 7 ریاضی پایه نهم : درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا...... درس دوم: محاسبات عبارت های گویا ...... درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :