آزمون آنلاین فصل 7 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۷ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۷ ریاضی پایه هشتم : توان و جذر


آزمون آنلاین فصل 7 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 7 ریاضی پایه هشتم : درس اول: توان ...... درس دوم: تقسیم اعداد تواندار ..... درس سوم: جذر تقریبی ...... درس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد ..... درس پنجم: خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :