آزمون آنلاین فصل 8 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۸ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۸ ریاضی پایه نهم : حجم و مساحت


آزمون آنلاین فصل 8 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 8 ریاضی پایه نهم : درس اول: حجم و مساحت کره ........ درس دوم: حجم هرم و مخروط ....... درس سوم: سطح و حجم 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :