آزمون آنلاین فصل 8 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۸ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۸ ریاضی پایه هشتم : آمار و احتمال


آزمون آنلاین فصل 8 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 8 ریاضی پایه هشتم : درس اول: دسته بندی داده ها .... درس دوم: میانگین داده ها .... درس سوم: احتمال یا اندازه گیری شانس ..... درس چهارم: بررسی حالت های ممکن

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :