آزمون آنلاین فصل 8 مطالعات اجتماعی نهم

آزمون آنلاین فصل ۸ مطالعات اجتماعی نهم

آزمون آنلاین فصل ۸ مطالعات اجتماعی نهم


آزمون آنلاین فصل 8 مطالعات اجتماعی نهم

آزمون آنلاین فصل 8 مطالعات اجتماعی نهم : فصل هشتم: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی .... درس :15انقلاب اسلامی ایران.... درس :16ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :