آزمون آنلاین فصل 8 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۸ مطالعات اجتماعی هشتم


آزمون آنلاین فصل 8 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل 8 مطالعات اجتماعی هشتم : فصل هشتم: عصر مغول و تیموری.... درس : 15 : حمله چنگیز و تیمور به ایران ..... درس : 16 پیروزی فرهنگ بر شمشیر 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :