آزمون آنلاین فصل 9 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۹ ریاضی پایه هشتم

آزمو ن آنلاین فصل ۹ ریاضی پایه هشتم : دایره


آزمون آنلاین فصل 9 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 9 ریاضی پایه هشتم : درس اول: خط و دایره .... درس دوم: زاویه های مرکزی .... درس سوم: زاویه های محاطی

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :