آزمون آنلاین فصل 9 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۹ مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۹ مطالعات اجتماعی هفتم


آزمون آنلاین فصل 9 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل 9 مطالعات اجتماعی هفتم : فصل نهم: سرزمین ما، کاوش در گذشته های دور : درس : 17 میراث فرهنگی و تاریخ : درس : 18  قدیمی ترین سکونتگاه های ایران

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :